top of page

17.10.-15.10 . Üle vee . Inni Pärnänen ja Sonja LöfgrenKahe Soome päritolu kunstniku loominguline koostöö sünnib üle vee. Inni Pärnänen elab ja töötab Helsingis ning Sonja Löfgren Stockholmis. Oma esimesel ühisnäitusel Hop galeriis, eksponeerivad rahvusvahelisel areenil praktiseerinud kunstnikud, uusi teoseid, mida ühendavaks teemaks on maastikud. Ehkki kunstnikud kasutavad oma töödes erinevaid materjale ja tehnikaid, on nende tööprotsess väga sarnane. Mõlemad kasutavad ühte ja sama liigutust kordavat meetodit, mille tulemusena tekivad järk-järgult vormid, pinnad ja kujundid. Sonja Löfgren tikib piste piste haaval nõela ja niidiga “veestikke” (vesi=veestik, maa=maastik) samal ajal kui Inni Pärnänen ehitab oma teoseid liites omavahel kokku identse kujuga vineeritükikesi – nii ilmub mõlema kunstniku tööprotsessis unikaalne pind, mida selle erinevate värvivarjundite ja struktuuri tõttu saab tõlgendada kui maastikku. Sonja Löfgren: “Seisan vee ääres ja vaatan silmapiiri. Mu juustes puhub tuul ja hinges on vabaduse tunne. Kodus võrdlen fotosid. Kaustad horisontaalsete kujutistega, vesi ja taevas. Silmapiir on peaaegu alati üks ja seesama. Minu jaoks on see mälestus kohast ja hetkest, ent kontekstist väljavõetuna kaotab geograafiine asukoht oma tähenduse. Tikitud teosed muutuvad “veestike” kogumiks.” Inni Pärnänen: “Oma töös lähtun enamasti geomeetrilistest vormidest. Ring on kõikvõimas kujund. Põimin väikesed ringid omavahel kokku. Ringide hall värviskaala ja nende omavaheline asetsemine panevad aluse uutele maastikele. Ühest küljest vaadatuna näeme taevast ja teisest küljest midagi, mis meenutab merd. Vee ja õhu elementides on palju ühist. Ja meri saab oma värvi taeva käest.”

Inni Pärnänen (1971), on lõpetanud Lahti Disainiinstituudi 1995 (BA) ja disainiosakonna Aalto Ülikooli Helsingis 1998 (MA). Ta on osalenud nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel näitustel 90-ndate lõpust. Tema töid võib leida paljudest publikatsioonidest, era - ja avalikest kogudest. Pärnänen töötab disainerina Soome ehtebrändi LUMOAVA juures. Sonja Löfgren (1978) on lõpetanud Stockholmi kunsti- ja disainülikooli Konstfack (MA), HAMKi (2010), Swansea Metropolitan University (2009) ning õppinud Erasmuse vahetusprogrammi raames Tampere Ülikoolis. Ta on osalenud nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel näitustel aastast 2002. Tema töid võib leida paljudest publikatsioonidest, era - ja avalikest kogudest.


 

Inni Pärnänen and Sonja Löfgren work across the water from each other, in Helsinki and Stockholm. In their first joint exhibition at HOP galerii they are showing new works with a common theme of landscapes. Although they work in different media and materials their artistic processes are similar. Both work with a method of repeating the same movement to slowly build images of shapes. Stitch by stitch Sonja embroiders her seascapes with a needle and thread while Inni´s works are built attaching small pieces of identically shaped veneer to each other. A surface appears and due to the differences of the colour shades we interpret a landscape. - Standing by the water looking into the horizon. Wind in my hair and a feeling of freedom. At home I compare the photos. Folders of horizontal images, water and sky. The horizon almost always looks the same. For me a memory of a place and a moment, but taken out of context the geographical location loses its meaning. The embroidered pieces become a collection of seascapes. -Often I use geometrical forms as a base element in my work. The circle is an omnipotent form, I weave small circles together. The colour scale in the circles is grey and when they are gathered together they form a landscape. On the other side you can see the sky and the other side resembles the sea. There are similarities in the elements of water and air. The colour of the sea comes from the sky.

Comentarios


Ruum /
bottom of page