top of page

Birgit Pählapuu KÄRBESTE MÄSS / RIOT OF FLIES 23.09.-18.10.2022


Kärbse sümboolika on pigem kurjakuulutav, kuid sellest hoolimata või just selle tõttu on see muusaks ka paljudele kirjanikele: vaenu ja verejanu või tüütuse ja vastikuse sümbolina, sümpaatse vestluskaaslasena või kõikenägeva silmana seinal - nii kirjeldab oma avatavat näitust klaasikunstnik Birgit Pählapuu.

Pählapuu puhul tähistab kärbes mässu kõige ja kõigi vastu, kuid ka üleskutset teineteise mõistmiseks. Provokatsiooni ja mässu temaatikaga tegelev seeria avataval näitusel kasutab unest ärganud kärbse kujundit tõstatades küsimuse, kas saaksime kellegi hävitamise asemel ehk rahulikult koos eksisteerida?

Kuigi Pählapuu on eelkõige klaasikunstnik, on tema looming tihedalt läbi põimunud fotograafia ja installatsiooniga. Ka installatiivne “Kärbeste Mäss” koosneb leekpõleti- ja neoontehnikas valminud tiivulistest, kes on asetatud fototaustale ning valgele akrüülile. Galerii erinevatele pindadele paigutatuna tekitavad need kahtlemata pealevalguva ja ahistava tunde: kärbsed on tõusnud üles inimkonna kiuslikkuse vastu, nii et mäss on muutunud kahesuunaliseks. Samas sümboliseerib nende piimjas või läbipaistev toon rahu, kuigi ka valge värv võib olla muutumises. Nii jäetaksegi vaatajale vabad käed hoopis teiste tõlgenduste ja tähenduste loomiseks. Igal juhul ärgitab autor oma teosega vaatajat väljuma isiklikust mugavusstsoonist.

“Kärbeste Mässu” üksikuid töid on varem esitletud grupinäitusel Georgias ja ArtVilniuse kunstimessil. Mässu temaatika on Pählapuud inspireerinud varemgi: seerias “Minu Vaikiv Protest” väljendas ta neoonklaasi ja fotomontaaži kombinatsioonis inimloomuse sisemist ja vägivallatut vastuhakku, mõttejõudu, mis võib olla võimsam kui protestimarss tänaval.


Birgit Pählapuu (1981) on omandanud nii magistri- (2016) kui bakalaureusekraadi (2010) Eesti Kunstiakadeemias klaasikunsti erialal, lisaks täiendanud end Praha Kunstide, Arhitektuuri ja Disaini Akadeemias (2008) ning omandanud bakalaureusekraadi (2002) Estonian Business School’is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Ta on osalenud leekpõletuse meistriklassides ning videograafia, liivsöövituse ja vitraažakende kursustel nii Eestis, Soomes kui ka Itaalias. Kodu- ja välismaistel näitustel on Pählapuu osalenud alates 2008. aastast. 2007. aastal pälvis ta Maks Roosma nimelise loomingulise stipendiumi ja alates 2010. aastast kuulub Eesti Klaasikunstnike Ühendusse. Lisaks oma isiklikule kunstnikukarjäärile on Pählapuu Okapi Galerii üks asutajatest ja eestvedajatest.


Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Krutski Brand.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Foto: Temuri Hvingija

....................................................................................................................................................

The artist describes her current exhibition as follows: "The symbolism of fly is rather ominous – but despite this or precisely because of this, it is also a muse for many writers: as a symbol of feud and bloodlust or nuisance and disgust, as a sympathetic interlocutor or as an all-seeing eye on the wall."

As for Pählapuu, the fly represents a riot against everything and everyone, but also a call for mutual understanding.

While dealing with the theme of provocation and rebellion in her new series, Pählapuu uses the image of a fly that has woken up from sleep, raising the question whether we could coexist peacefully instead of destroying someone? Although Pählapuu is primarily a glass artist, her work is closely intertwined with photography and installation. The installative serires "Riot of the Flies" also consists of winged creatures completed in flameworking and neon techniques, placed on a photo background, white acrylic or metal frame. Located on various surfaces in the gallery, these undoubtedly create an overwhelming and harassing feeling: the flies have risen up against humanity's spitefulness, so the rebellion has become mutual. At the same time, their milky or transparent color symbolizes peace, although the white color can always change. In this way, the viewer is free to see other interpretations and meanings that are not strictly framed. In any case, the author urges us to look beyond our own nose, consider others and get out of our personal comfort zone.

The works of the series "Riot of the Flies” have previously been exhibited at a group exhibition in Georgia and at the ArtVilnius art fair, but the theme of rebellion has inspired Pählapuu before as well: in the series "My Silent Protest" she expressed the inner and nonviolent resistance of human nature in a combination of neon glass and photomontage, the power of thought that can be more potency than a protest march on the streets.


Birgit Pählapuu (b. 1981) holds a MA degree (2016) and a BA degree (2016) in glass art, acquired at the Estonian Academy of Arts. In addition, she studied at the Prague Academy of Arts, Architecture, and Design (2008) and obtained a Bachelor's degree (2002) in international business management from the Estonian Business School. She has participated in flameworking masterclasses and in courses of videography, sand etching and glass fusing in Estonia, Finland and Italy. Pählapuu has participated in domestic and foreign exhibitions since 2008 and in 2007 she was awarded a creative scholarship named after Maks Roosma. Since 2010 she has been a member of the Estonian Association of Glass Artists. In addition to her personal career as an artist, Pählapuu is one of the founders and leaders of Okapi Gallery.


Exhibition is supported by the CUltural Endowment of Estonia and Krutski Brand.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Photo: Temuri Hvingija
Comments


Ruum /
bottom of page