top of page

Eeva Käsper VAIKUSES / IN SILENCE 17.05–11.06.2024


Klaasikunstnik Eeva Käsperi klaasskulptuurid ja peegelfotod võtavad kokku tema viimase aasta loomingu, väikeste põigetega ka varasemasse. Samas on aines nendeks teosteks kogunenud kuue aasta vältel, mil kunstnik on elanud Lõuna-Eestis.

Ta kirjeldab oma igapäevaelu ja loomeprotsessi järgmiselt:

 

Elu loodusega kooskõlas erineb linnaelust. See on loodusnähtuste ja aastaaegade lummuses olemine, ühtmoodi nii kartes kui ka nautides nende jõudu ja vääramatust. Pidev muutumine ja samas püsiv teadmine sellest, kuidas looduse ringkäik aasta-aastalt kordub. Foto kui ühe hetke jäädvustaja saab klaasi ja valguse peegelduste kaudu olla galeriiruumis taas muutumises ning avaneda mitmel erineval moel.

 

Õhtuvalgus, mustrid, jäljed, õhk, kordus.

Meelerahu, vaikne kulgemine, paus, süvenemine, eraldatus.

Ilu, rahulolu, meelte erksus.

 

Külliki Saldre on ühes intervjuus öelnud: “See on üks ilusamaid asju – paus, vaikus, võimalus tajuda, mida sa tunned. Kuulata, mida sa mõtled.“

 

Paus ja kohalolu – kuulamiseks ja vaatlemiseks, iseendale lähemale jõudmiseks.

 

Selline meelelisus kajastub avatava näituse valgusmängus - sümbioosis taju ja kõrgemate meistrioskustega klaasikunstis. 

 

Eeva Käsper lõpetas Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna 1998. aastal ja pärast magistrikraadi kaitsmist 2003. aastal töötas ta samas osakonnas assistendi ja õppejõuna kuni 2015. aastani. Ta on üks Klaasiklubi stuudio asutajatest (2009) ja Lõuna-Eestis asuva Serene OÜ klaasistuudio omanik (2018). Eeva Käsper on osalenud näitustel, konverentsidel ja sümpoosionitel paljudes Euroopa riikides, aga ka Türgis ja Koreas. Tema tööd on leidnud tunnustust mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel ja leidnud koha nii institutsioonide kui ka erakollektsionääride kogudes.

 

Näituse graafiline disain: Meelis Mikker

 

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

...............................................................................................................................................

Glass artist Eeva Käsper's glass sculptures and mirror photographs summarise her work of the past year, with the small glimpses into the past. At the same time, the material for these works has accumulated over the past six years during which the artist has lived in South Estonia. She describes her daily life and creative process as follows:

 

Living in harmony with nature is different from urban life. It is being enchanted by natural phenomena and the seasons, both fearing and enjoying the power and inevitability. Everything is constantly changing, and yet I am always aware of how the cycle of nature

repeats itself year after year. The photograph, as a record of a single moment in time, enables to be in a state of flux through the reflections of glass and light in the gallery space, unfolding in many different ways.

 

Evening light, patterns, traces, air, repetition.

Peace of mind, silent drifting, pause, absorption, isolation.

Beauty, contentment, clarity of senses.

 

Külliki Saldre has stated in one of the interviews: "Pause, silence, the opportunity to perceive what you are feeling – this is one of the most beautiful things. To listen what you are thinking."

 

Pause and presence – for listening and contemplation, to reach closer to yourself.

 

Such sensuality is reflected in the interplay of light and artwork at the exhibition – and in the symbiosis of perception and superior craftsmanship in glass art.

 

Eeva Käsper graduated from the department of glass art at the Estonian Academy of Arts in 1998. After defending Master's degree in 2003, she worked as an assistant and lecturer in the same department until 2015. She is one of the founders of the Klaasiklubi studio (2009) and the owner of Serene PLC glass studio in South Estonia (2018). Eeva Käsper has participated in exhibitions, conferences and symposia in numerous countries in Europe, as well as in Turkey and Korea. Her work has been recognized in several international competitions and has been acquired to the collections of institutions and private collectors.

 

 Graphic design of the exhibition: Meelis Mikker

 Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

 Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

 

Thank you: Tsenter, Serene OÜ, Raimond Russak.

Comments


Ruum /
bottom of page