top of page

EHRENSVÄRD / JÕGIS / OPPI Kõnelused klaasiga (tiiger on puhkusel) 8.04.2022 - 4.05.2022

Updated: Apr 7, 2022


Ma ei suuda juba ammu rääkida sinust kui sellest, sest sa oled ju tema. Ma tunnen sind, tean su iseloomu, krutskeid ja käitumismustreid. Mõnikord ma kuulen kuidas keegi ütleb sulle, et sa oled külm… See viib mu alati sekundiks segadusse, kuni mulle meenub, et ega sa tõesti enamus inimestele oma tulist poolt ei näita. Mis sest, et minu kehal on nii mõnigi põletusjälg, mis räägib teist lugu.

Ega vahel meie suhe väga tervislik ei tundu küll - sa kõrvetad, kriibid ja lõikad ning kui mul sust kõrini saab lõhun su väikesteks tükkideks, haamerdan peaaegu liivaks. Kuid pole hullu, tuleb jälle uus päev ja me istume kahekesi stuudios ja arutleme, et kus lõpped sina ja algan mina ja kuhu meie vahele see kunst veel ära mahub.


Laste jaoks võib tükike paberit, kangast või mistahes materjali olla kui parim sõber, kellega nad suudavad koos veeta tunde mängides – neil on võime muuta elutu mateeria elavaks.

Ka kunstnike, eriti materjalikesksete kunstnike, jaoks on see oskus vajalik: me veedame tunde ja aastaid oma stuudios kahekesi materjaliga, kes aja jooksul muutub meie jaoks elavaks kaaslaseks, vestlusparneriks ja lõpuks osaks meist endast.

Näitusel “Kõnelused klaasiga (tiiger on puhkusel)” esitlevad kolm klaasikunstnikku oma loodud klaasist vestluskaaslasi, kelles vastavalt autori ja materjali suhtele on säilinud kas lapselik mängulust, humoorikus või hoopis melanhoolne nukrameelsus. Tööd lähtuvad eelkõige intuatiivsest mängulisusest ja materjalis peituvast animeeritusest.


Andra Jõgis on vabakutseline klaasikunstnik ja luuletaja, kes alates 2020. aastast töötab Eesti Kunstiakadeemia klaasiosakonnas, kus ta ka 2014. aastal omandas magistrikraadi (disain ja rakenduskunst). Oma vabaloominguga osaleb ta regulaarselt näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Jõgise looming on enamasti narratiivne ning esile kerkivad elu argisust ja haprust käsitlevad teemad. Lisaks on Jõgis üks kolmest disainerist brändis MSK Glass, kus valmistatakse eelkõige kaasaegseid klaasist tarbevorme.

Kristiina Oppi on vabakutseline klaasikunstnik ja -disainer, kes on omandanud magistrikraadi (disain ja rakenduskunst) Eesti Kunstiakadeemias 2017. aastal. Oma vabaloominguga on ta osalenud erinevatel näitustel üle kümne aasta. Oppi looming on enamasti lihtsale elegantsile suunatud, puhas ja funktsionaalne, kuid seejuures ka mänguline ja emotsionaalselt kütkestav. Lisaks loometegevusele töötab Oppi Tallinna Ülikooli muuseumis kuraator-koguhoidjana ja on üks kolmest disainerist brändis MSK Glass.

Aleksandra Ehrensvärd on Eestist pärit klaasikunstnik, kes hetkel elab ja töötab Stockholmis, kus ta on üks Stockholms Glasbruk’i kaasasutaja. Ta on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas disaini- ja rakenduskunsti erialal. Aleksandra on oma loomingus pühendunud klaasipuhumisele ja tema tööd on peamiselt skulpturaalsed. Ehrensvärd on osalenud näitustel Eestis ja välismaal ning ka klaasipuhumise residentuurides Ameerikas ja Euroopas, sealhulgas ka mainekas Pilchucki klaasi residetuuris. Alates 2014. aastast on ta Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liige ja üks kolmest disainerist brändis MSK Glass.


Tänud: Tanel Oppi, Martin Ehrensvärd, Ando Nuude, Stockholms Glasbruk, EKA klaasiosakond.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Liviko AS.

................................................................................................................................................

EHRENSVÄRD / JÕGIS / OPPI

Conversations with Glass (The Tiger is on Vacation)

For a long time now, I am unable to talk about you as this, because you are her. I know you, your nature, your whims and behavioural patterns.

Sometimes I hear how someone is saying to you that you are cold … This always confuses me for a second, until I recall that it is true that you almost never show your fierce side to other people. Despite the fact that there is more than one burn mark on my body, telling a completely different story.

Sometimes our relationship is far from healthy – you burn, scrape and cut me, and when I become fed up with you I will break you into small pieces, hammer you almost into sand. However, all is well, there will be a brand new day and there we are again, the two of us, sitting in the studio and discussing where do you end and where do I begin and where will be the space for art between us.


For children, a small piece of paper, fabric or whatever material can be their best friend with whom they can spend hours playing – children have the ability to turn lifeless matter into alive. This ability is also necessary for artist, especially those who work with material: we spend hours and years in our studio alone with material that gradually becomes an alive companion for us, a conversation partner and finally a part of ourselves.

At their group exhibition Conversations with Glass (The Tiger is on Vacation), three glass artists present their conversation partners made of glass. In all these pieces, there is still the childish joy of playing, humourousness or even melancholic sorrow, according to the relationship between the artist and the material. The presented artworks are based on intuitive playfulness and animatedness hidden in material.

Andra Jõgis is a freelance glass artist and poet who works in the department of glass art at the Estonian Academy of Arts since 2020 where she also obtained MA degree (design and applied art). Jõgis takes regularly part in exhibitions both in Estonia and abroad. Her artwork is mainly narrative and the artist prefers to study the themes of everydayness and fragility of life. She is one of the three designers in MSK Glass that produces contemporary glass items for everyday use.

Kristiina Oppi is a freelance glass artist and designer who has obtained MA degree (design and applied art) at the Estonian Academy of Arts in 2017. She has taken part in various exhibitions for more than ten years. Oppi's artwork is often characterized by simple elegance, purity and functionality yet it is also playful and emotionally enchanting. She also works as a curator-collection manager at the museum of University of Tartu and is one of the three members of the designer group MSK Glass.

Aleksandra Ehrensvärd is a glass artist from Estonia who lives and works in Stockholm where she is also one of the co-funders of Stockholms Glasbruk. She has obtained MA degree in the department of glass art (design and applied art) at the Estonian Academy of Arts. In her artistic practice, Aleksandra is dedicated to glassblowing and her artwork is mainly sculptural. Ehrensvärd has participated in exhibitions in Estonia and abroad as well as taken part in glassblowing residencies in USA and Europe, including the renowned Pilchuck Glass Residency. Since 2014 she is a member of the Estonian Glass Artists' Union and she is one of the three designers in MSK Glass.


Thanks to: Tanel Oppi, Martin Ehrensvärd, Ando Nuude, Stockholms Glasbruk, department of glass art at the Estonian Academy of Arts

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Exhibitions in HOP gallery are supported by Estonian Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia and Liviko Ltd.


Commentaires


Ruum /
bottom of page