top of page

Kärt Ojavee „Episoodid 1, 2, 3 ja 8” kuni 18.05.2021


Mis teeb ühest kangast hinnalise ja teisest väärtusetu? Tüki kanga tähtsust ei määra mitte ainult tema valmistamiseks kulunud inimtöötundide arv või materjali haruldus, vaid suuresti just see, kuidas me talle väärtust omistame. Mille poolest sõltub aga omistatud väärtus kiu materjalist, tekstiili valmistamise tehnoloogiast või värvist? Omistatud või omane väärtus suudab aga omakorda määrata maailmaajaloo kulgu. Euroopa kõrgkihtide iha mugava puuvilla ja sileda siidi järele oli üks neid jõude, mis aitas kapitalismil üleilmseks majandussüsteemiks tõusta ning mis kannustas Euroopa riike Aasiat, Aafrikat ja Ameerikat koloniseerima. Mis on need omadused, mis lubavad ühel tükil valget kangast vihjata mõnel pool rahule ja heasoovlikkusele, teisal küllusele ja üleolekule ning hoopis mujal olla kasutatud pruudirahana, pommitahina või lihtsalt rätikuna? Näitusel “Episoodid 1, 2, 3 ja 8” on kolm väga erineva otstarbega kangatükki ühte kootud kaotades nõnda justkui nende sotsiaalse eristuse ning tuues nad tagasi oma esialgsesse kangas-olekusse. Kärt Ojavee on disainer, kunstnik ja õppejõud, kelle loomingus kohtuvad tänapäeva tehnoloogilised uuendused ja tekstiilikunst, mille praktilisse ja teoreetilisse arengusse kunstnik mitmekülgselt panustab. Viimastes koostööprojektides on ta töötanud ka kostüümi- ja lavakunsti valdkonnas. 2013 aastal kaitses Ojavee doktoritöö teemal “Active Smart Interior Textiles” Eesti Kunstiakadeemias. Saatetekstid: Gustav Kalm Näituse kujundus: Valge Kuup Graafiline Disain: Margus Tamm Tänud: Icelandic Textile Center, EKA Tekstiilidisaini osakond, Eva-Liisa Kriis, Jennifer Wilson, Juhan Ulfsak, Juulia Aleksandra Mikson.

............................................................................................................................................... What makes one fabric valuable and another one worthless? The importance of a piece

of fabric will be defined not only by the man-hours spent for producing it or by the rarity

of the material but largely by the fact how we attach value to the fabric. How does the

attached value depend on the material of the fiber, the technology of textile production

or the colour? Attached or immanent value, in turn, can direct the course of the world

history. The desire by European upper class for comfortable cotton and sleek silk was

one of these engines that promoted capitalism as an universal economical system and

that enthused European countries to colonize Asia, Africa and America. What are the

qualities allowing a piece of white fabric to be associated either with peace and

benevolence in some places, with abundance and supremacy in other places, and in

some countries to be used as a bride token, a detonating fuse or simply a scarf? There

are three pieces of fabric with completely different purpose woven together at the

current exhibition “Episodes 1, 2, 3 and 8”, while losing the social distinction and

bringing these back to their initial state of being a fabric.

Kärt Ojavee is a designer, artist and lecturer. In her artwork, Ojavee combines

contemporary technological innovation and textile art while actively contributing to its

practical and theoretical development. Her recent collaboration projects involve working

also in the field of costume art and performing arts. In 2013, Ojavee defended her

Doctoral thesis “Active Smart Interior textiles” at the Estonian Academy of Arts.


Texts: Gustav Kalm

Exhibition design: Valge Kuup

Graphic design: Margus Tamm

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

The artist's gratitude to: Icelandic Textile Center (Katharina Schneider, Jóhanna Erla

Pálmadóttir, Elsa Arnardóttir), department of textile design at the Estonian Academy of

Arts, Eva-Liisa Kriis, Jennifer Wilson, Juhan Ulfsak, Juulia Aleksandra Mikson.Comments


Ruum /
bottom of page