top of page

Kateriin Rikken SÕÕM 20.10.-14.11.2023


Sõõm... sõõm värsket õhku.

Sõõm õhku, mis ei tule värske õhu käes jalutamisest, vaid sõõm õhku, mis tuleb

piiride ületamisest iseendas. Sõõm vabastavat energiat, mis voolab veresoontesse

improvisatsiooni käigus, sõpradega jämmides, ennastunustavalt tantsides, liueldes

juhuslikes absurdsetes olukordades.

Kõik ootamatu, mis mõjub värskendavalt, vabastavalt, teed juhatavalt. Kõik selline,

mida arvad, et ei suuda teha, või isegi ei mõtle, et midagi sellist võiks teha, aga siis

see lihtsalt juhtub ja märkad tundeid endas. Suunad end teadlikult trajektoorile, kus

saab nihutada piire ja tunda seda õhku, mis toidab meeli.

Idee ei tõukunud soovist anda materjalidele uus elu. Oli soov mängida piirideta,

tunda end vabalt, lõbusalt ja loovalt, olla hetkes, nautida, võtta sõõmu sellelt

vabaduse tundelt. Mõtete jada sai alguse klaasist, kuid on arenenud omasoodu

täiesti uudsel viisil kui senises praktikas.


Nii kirjeldab kunstnik oma vastavatavat näitust. Koos eksponeeritavate klaasobjektidega saab pisteliselt nautida eksperimentaalset saksofonimuusikat. Näituse raames toimub isetekkeline muusika residentuur saksofonist Katariin Raskaga, kes käib nädal aega galeriis pilli harjutamas ja komponeerimas. Kõik huvilised on oodatud kuulama, kaasa mängima ning vaatlema.

Kateriin Rikken (1983) on Eesti klaasikunstnik. Õppinud klaasikunsti osakonnas Eesti

Kunstiakadeemias (BA 2005, MA 2023) ja klaasi disaini Taanis Royal Danish

Academy´s (BA 2010). Ta on töötanud Rootsi, Taani ja Norra klaasistuudiotes ning

aastast 2010 omanimelises klaasistuudios. Kateriin on aktiivselt osalenud ka näituste

kureerimises ja õpetab klaasipuhumist Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti

osakonnas ning Olustvere Teenindus- ja maamajanduskoolis. On osalenud rohkelt nii

kohalikel, kui rahvusvahelistel näitustel, tema töid leidub era- ja muuseumikogudes

Eestis ningTaanis.


Muusikaminutid galeriis toimuvad 6.11. – 13.11.

6.11. vahemikus 16.00-18.00

7.11 vahemikus 15.00.-17.00

9.11 vahemikus 14.00-16.00

10.11 vahemikus 12.00-14.00

11.11 vahemikus 13.00-15.00

12.11 vahemikus 14.00-16.00

13.11 vahemikus 15.00-17.00

13.11 alates 17.00 toimub näituse pidulik lõpetamine.

5.novembril kell 14.00 toimub kohtumine kunstnikuga keda portreteerib Kadi Jaanisoo-Kuld.


Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Suured tänud perekonnale ja vabatahtlikele abistamast nõu ja jõuga. Aitäh

Herman, Hando, Elve, Heidi-Lii, Triin, Yulia, Kadri, Kai, Triinu, Ain, Katariin, Kadi.

....................................................................................................................................................

A breath

A breath...a breath of fresh air.

A breath of air that does not come from a walk in the fresh air but a breath of air that comes from pushing the boundaries within yourself. A breath of liberating energy that flows into the blood vessels during improvisation, jamming with friends, self-indulgent dancing, sliding in random absurd situations.

Everything unexpected, which is refreshing, liberating, guiding the way. Everything that you think you can't do, or you don't even think you could do something like that, but then it just happens and you notice the feelings in yourself. You consciously direct yourself on a trajectory where you can push the limits and feel the air that nourishes the senses.

The idea was not motivated by the desire to give new life to materials. There was a desire to play without limits, to feel free, fun and creative, to be in the moment, to enjoy, to enjoy this feeling of freedom. The train of thought started with glass, but has developed in a completely new way than the previous practice. As part of the exhibition, there will be a self-created music residency with saxophonist Katariin Raska who goes to the gallery for a week to practice the instrument and

compose. All those interested are invited to listen, play along, observe.


Kateriin Rikken (b. 1983) is an Estonian glass artist. She has studied in the department of glass art at the Estonian Academy of Arts (BA 2005, MA 2023) and in the department of glass design at the Royal Danish Academy (BA 2010). Rikken has worked in glass studios in Sweden, Denmark and Norway and since 2010 she has been working in her private glass studio. Kateriin has actively participated in curatorial activities as well as she currently teaches glass blowing in the department of glass art at the Estonian Academy of Arts and at the Olustvere School of Service and Rural Economics. She has taken part in numerous exhibitions, both local and international ones. Her artwork has reached both private collections and museum collections in Estonia and Denmark.


Musical moments in the gallery will take place on November 6–13, 2023.

Nov 6: 16.00-18.00

Nov 7: 15.00.-17.00

Nov 9: 14.00-16.00

Nov 10: 12.00-14.00

Nov 11: 13.00-15.00

Nov 12: 14.00-16.00

Nov 13: 15.00-17.00


Nov 13: 17.00 finissage of the exhibition


Meeting with the artist will take place at 14:00 on November 5th where the artist is portrayed by art therapist Kadi Jaanisoo-Kuld.


Many thanks to my family and volunteers for helping with advice and strength. Thank

you Herman, Hando, Elve, Heidi-Lii, Triin, Yulia, Kadri, Kai, Triinu, Ain, Katariin, Kadi.


Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Comments


Ruum /
bottom of page