top of page

Kati Kerstna VÄÄRTUSED 1 ja 2 / 1.07 – 26.07.2022


Kati Kerstna on klaasi-, valgus- ja kujunduskunstnik, kes loomingu fookuses on keskkonnaga seotud teemad. Oma mõtete ja sõnumi edastamiseks kombineerib kunstnik erinevaid materjale ning meediume. Viimastel aastatel valminud tööde sisuks on olnud keskkonnareostus, kliima soojenemine, metsade raie jms.


Avatava näitusega esitab Kati Kerstna küsimuse, mis on päriselt väärtuslik, mis on päriselt väärtused? Võti võimalike vastuste leidmiseks võiks olla terviklik ning tulevikku suunatud kujutluspilt elust ilma hinnatava nähtuse või objektita.

Kui väärtuslik, rikas, vaene või üleüldse võimalik oleks maailm või kasvõi ainult lähikond kui sealt puuduks ...? Või kui oleks hoopis rohkem...?

Kunstnik tõdeb, et rikkuse mõiste mitmekesistamiseks võikski seda automaatselt tõlgendada elu- ja liigirikkusena, vaimu- ja meelerikkusena. Mitte materiaalsete asjade kuhjana.


"Väärtused 1" hoiab endas mesilasi - tegelased, kellest rääkimine on muutunud juba tüütuks klišeeks, aga - nagu me kõik ehk kuulnud oleme - ilma kelleta ei oleks ka meie endi elu planeedil võimalik. Ning ellujäämine sõltub liigirikkusest.


"Väärtused 2" esitleb Laelatu puisniidu kuulsa ruutmeetri taimi. Aastal 2001 loendati seal kokku 76 erinevat taimeliiki, mis on oma liigirikkuselt maailmas teisel kohal olev ruutmeeter (esimesel kohal on 89 erineva liigiga Argentiina mägismaal asuv ruutmeeter). Laelatu puisniidul tervikuna on teadaolevalt nii Eesti kui kogu Põhja-Euroopa kõige liigirikkam taimekooslus.


Klaas materjalina on Kati Kerstna loomingus taaskasutatud ja kohati pärit ka varasematest töödest. Enamasti väljendab Kerstna end läbi kineetiliste installatsioonide, kus klaas on kombineeritud nii teiste materjalide, kui ka elektroonika ja valgusega. Valguse kaasamine on märgiline osa terviku loomisel – nii üksikute installatsioonide puhul kui ka erinevate näituste valguskujunduste puhul.

Kati Kerstna (s. 1970) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala. 1995. aastast alates on ta osalenud näitustel erinevates galeriides ja muuseumites Eestis ja kaugemal.

Samuti on Kati Kerstna kureerinud mitmeid suuri nii eesti kui rahvusvahelisi näituseid Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Saksamaal ja Venemaal.

Tänud: Toomas Kukk (ajakiri Eesti Loodus), Eesti Kultuurkapital ja Erki Kannus (EKDesign)


.............................................................................................................................................

Kati Kerstna is an artist who mainly works in the media of glass, light and graphic design. She represents the voice of enviromentalism in her artistic practice. In order to forward her ideas and messages, Kerstna combines various materials and media. During the recent years, the artist has been focusing on the themes of environmental pollution, global warming, deforestation etc.

With her present exposition, Kati Kerstna raises the following questions: What is really valuable? What are real values? The possible answer would be an imaginary vision addressing the future without evaluating a specific phenomenon or object.

How valuable, diverse or poor would the world or a specific environment be if …. would be missing? Or if there would be more ….? Would it be possible to exist at all?

The artist states that in order to enrich the concept of diversity one could automatically interpret this as a diversity of species and life, intelligence and emotion. Instead of a heap of material things.

VALUES 1 is about bees – it might already sound as a cliché and we all have heard it for too many times – but without bees life would not be possible on this planet. And staying alive depends on the diversity of species.

VALUES 2 presents the plants of the famous square metre of Laelatu wooded meadow, Estonia. In 2001, 76 different plant species were listed there, that making the exact spot the second leading square metres in the world famous for its diversity of species (the first place goes to a square metre located in the mountains of Argentina with its 89 different species). The plant species in the whole Lealatu wooden meadow is reputedly the most diverse plant community in both Estonia and the whole Northern Europe.

Kati Kerstna has used glass as material both from recycled sources as well as from her previous artworks. She mostly expresses herself through kinetic installations where glass has been combined with other materials, electronics and light. Involvement of light is an important part in forming a whole – concerning both single installations as well as light design at various exhibitions.

Kati Kerstna (b. 1970) has graduated from the department of glass art at the Estonian Academy of Arts. Since 1995, she has participated in exhibitions in various galleries and museums both in Estonia and abroad. Kerstna has also curated several extensive exhibitions (both domestic and international) in Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Germany and Russia.

Thank you: Toomas Kukk (magazine Eesti Loodus), Cultural Endowment of Estonia and Erki Kannus (EKDesign)

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Comments


Ruum /
bottom of page