top of page

Rait Prääts KIIBIKRIIS / CHIP CRISIS 6.05.- 31.05.2022


Rait Prääts tõdeb, et looduslikult evolutsioneerunud maailma sisse on tekkinud kiiresti arenev tehisintellektne maailm. Sündinud on liitreaalsus. Näitus „Kiibikriis“ üritab seda uut reaalsust uurida ja leida kokkupuuteid ning erinevusi. Kunstniku uurimistöö ei ole tänaseks veel lõppenud, aga esimesi järeldusi võib juba avaldada. Enamus naudingutest ja osa kiusatustest kuuluvad ainult looduslikku maailma. Näiteks tehismaailmas ei ole lõhnade küllust, maitseelamusi, puudutuste mõnu, looduse nautimist, kevadtuule paitust, suudluste kirglikkust, sigimiserutust, surelikkuse teadvustamist, suitsetamise lõdvestust, narkootiliste ainete ja alkohoolsete jookide naudinguid. Samas on märgatav tehisintellekti järjest suurenevaid katseid siseneda ka loodusliku maailma evolutsiooni. Tõdeda võib, et näiteks liik inimene vaatab ajaliselt järjest rohkem loodust ja muud infot erinevatelt ekraanidelt, liigi geneetika muutmine teeb esimesi arglikke samme, palju liike on juba muudetud ja osa hävinud. Veel ei ole selge, kas algoritmid ja kiibid arenevad rohkem arengu või hävingu suunas. Tänaseks on looduslikul ja tehisintellektsel maailmal palju kokkupuuteid, mida võiks nimetada liitreaalsuseks. Liitreaalsuses võib täheldada enneolematut arenguhüpet, mis on toonud kaasa palju positiivset, aga ka tõekriisi, suureneva rahahimu, eetikakriisi, sõdu, hübriidsõdu, tehnika ja looduse purustuse, energiakriisi, toormekriisi ja kiibikriisi, võimaluse kõik ühe nupuvajutusega kustutada. Kui mainitud kriisidest otsida ka midagi positiivset, siis kiibikriis pärsib hetkel tuntavalt verise VF agressori võimekust Ukraina Vabadussõjas ja on märke, et Ukraina suudab kaitsta oma iseseisvust, kuna ta saab kõrgtehnoloogilist abi. Lõplike järelduste tegemiseks on uurimine veel liiga varajases staadiumis. Kindlasti võib väita, et liitreaalsus on sündinud jääma ja arenema.


Rait Prääts (1952) on lõpetanud Eesti Riiklik Kunstiinstituudi 1975. On Eesti Kunstnike Liidu liige, Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liige ning Eesti Kujurite Ühingu liige.

Ta osaleb näitustel aastast 1975 nii Eestis kui ka välismaal. Sealhulgas on tal olnud 21 isikunäitust. Koos graafikust abikaasa Sirje Eelmaga on toimunud 16. osaline näitustesari „Ühes Majas“. Rait Präätsa töid võib leida avalikus ruumis nii Eestis, Soomes, Gruusias ja Prantsusmaal. Ta on olnud Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja festivali Kunstisuvi üks korraldajaid (1995-2008). Tema teoseid on erinevates muuseumides ja paljudes erakollektsioonides.


Tänud: Eesti Tarbekunsti-ja Disainimuuseum, Eesti Kunstnike Liit, Okapi galerii.

Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Liviko AS.

....................................................................................................................................

According to the artist, a rapidly developing world of artificial intelligence (AI) has been formed inside of the naturally evolutionized word. Augmented reality is born. Through his current exhibition Chip Crisis, Rait Prääts attempts to examine this new form of reality as well as find intersections and differences. The artist's research is not completed yet, but the first outcome can be already revealed.

Most of pleasures and some of temptations belong only to the natural world. For instance, there are no such things as the abundance of fragrances and tastes, the pleasure of touching, enjoying nature, soft caress of spring breeze, passion of kisses, excitement of sex, awareness of being mortal, relaxation from smoking a cigarette, pleasures experienced with narcotic substances and alcoholic drinks in artificial world. At the same time, more and more experiments attempt to enter the evolution of natural world. It can be stated that the human species increasingly looks at nature and other information on various screens. Changing the genetics of species is in its baby steps, lots of species have already been changes and some species already extinct. Today it is unknown whether algorithms and chips develop more towards progress or destruction. At the present day, natural and AI worlds share numerous intersections that can be called augmented reality. The latter can be conceived as an extraordinary development leap that has brought along both good and evil – for instance, the crisis of truth, increasing desire for wealth, ethical crisis, wars, hybrid wars, destruction of technology and nature, energetic crisis, crisis of primary products, chip crisis, the possibility to delete everything by pushing a button. If trying to find anything positive in the abovementioned crises, then the chip crisis is currently intensely blocking the abilities of the bloody aggressor in the War of Independence in Ukraine. There are signs that Ukraine is able to protect its independence when receiving hi-tech support. For making final conclusions the studies are still in a very early phase. But it can be stated with confidence that augmented reality is born to stay and to develop.


Rait Prääts (b. 1952) has graduated from the Estonian State Art Institute in 1975. Prääts is a member of the Estonian Artists' Association, Estonian Glass Artists' Union and Estonian Sculptors' Union. He has participated in exhibitions since 1975 both in Estonia and abroad. The artist has held 21 personal exhibition. Together with his wife, graphic artist Sirje Eelma, Rait Prääts has held an exhibition series „In one house“ consisting of 16 parts. Rait Prääts's artwork are also in several public places in Estonia, Finland, Georgia and France. He has taught at the Estonian Academy of Arts and organized the festival Kunstisuvi (Summer of Art, 1995–2008). Prääts's artwork are in numerous private collections and various museums.


Special thanks: Estonian Museum of Applied Art and Design, Estonian Artists Association, Gallery Okapi.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Estonian Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia and Liviko Ltd.


Comments


Ruum /
bottom of page