top of page

Tõnis Malkov EHITUD AEG / DECORATED TIME 18.11.- 13.12.2022


Ehtekunstnik Tõnis Malkov hakkas kellasepanduse vastu huvi tundma eelkõige ajanäitajate köitvalt keerulise mehaanika tõttu. Oma esimesi kelli restaureerides sisenes kunstnik maailma, mis oli niivõrd tehniline ja reegleid- ning täpsustjärgiv, et mõneks ajaks oli kunstnik loomingulise osa oma elust justkui seljatanud. Kellad ja kellaosad, mis Malkovi käe all järjest töökorras taaskantavateks ajanäitajateks said, hakkasid aga kunstnikuga kõnelema. Olles läbinud kellaga omamoodi operatsiooni ning hoolega puudutanud iga viimsetki imetillukest mehhanismiosa, ärkas kell elule. Esimene vaikne tik-tak, mille äsjaärganud ajanäitaja kuuldavale tõi, pani tõdema, et kell on ehe, millel süda lööb. Ta lööb ajaga samas rütmis ning mida tervem ja tugevam on süda, seda täpsemalt ta lööb.

Mehaanilistele vintaažkelladele restaureerimis- ja parandustöid tehes jõudis kunstnikuni ka mitmeid kestata kellamehhanisme, mis sahtlisse seisma jäid. Need nukrad südamikud ootasid, et taas kuuetatud saada ja asuda väärikalt näitama aega; ressurssi, mis on piiratud ja garanteerimatu ning seeläbi inimesele kõige hinnalisem. Pidades silmas nõnda aupaklikku ja olulist funktsiooni tekkis kunstnikus soov aega ehtida ja tähistada väärismaterjalides vorme luues. Kellakorpuste loomisel juhindus kunstnik mõttest, et aeg on paljuski meie enda kujundada. Võime luua meeldejäävaid hetki, teha ootamatuid kannapöördeid või käia lihtsalt turvalist rada pidi. Lõpuks saab elatud elu meie enda nägu ja kui me vaataks tagasi oldud ajale, raamiks see nägu sekundeid ja minuteid, tunde ja päevi, mida omasime. Selliselt mõeldes, meeldis kunstnikule valminud kellale peale vaadata ja kujutleda, milline inimene just seda kella kanda oleks võinud.


Tõnis Malkov on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala 2008 a. Tema töid on eksponeeritud mitmetel näitustel Eestis ja välismaal ning ta on tuntud miniatuurse ehteseeria, "Ehted Inimestele" loojana. Lisaks tegutseb kunstnik ka visualiseerijana ning vanade käekellade restaureerimisega. Tema ehteid võib leida Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogust.


Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Igikelts Studio.

Tänud: Sameliina Paurson.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Foto: autor

....................................................................................................................................................

Jewellery artist Tõnis Malkov became interested in watchmaking especially for the reason of the enchantingly complicated mechanics of watches. When restoring his first watches, Tõnis Malkov had entered the world that was strictly technical, based on precision and following certain rules so that the artist seemed to have been put behind the creative part of his life for a while. However, the watches and parts of watches, that under Malkov's hand became wearable again, entered into a dialogue with the artist. A watch became alive after the artist had performed a specific operation on it and carefully touched every single tiniest part of its mechanism. The very first silent sound of tick-tock that the newly woken up watch was giving made him realize that a watch is a piece of jewellery with a beating heart. It is beating with the same rhythm of time, and the healthier and the stronger its heart is the more precise the beats will be. While fixing and restoring mechanical vintage watches, Tõnis Malkov received several watch mechanisms without the cases that stayed in his drawer. These were wistfully waiting for the new cases in order to perform their respectable function again: to show time, the resource that is restricted and not guaranteed, and therefore the most valuable thing for us. While taking into considering such respectful and essential function, Malkov developed an idea to decorate and celebrate time with creating forms of precious materials. When making cases for watches, the artist was guided by the thought that time can be shaped by us in many ways – we can create memorable moments, make drastic changes in our lives or simply lead our lives along a safe path. Eventually, the life we have led will look exactly like us – and if looking back to the moments gone by, the face of time would frame the seconds, minutes, hours and days that we once had. Bearing this in mind, Tõnis Malkov looked at a restored watch and liked to imagine the person who could have worn it.


Tõnis Malkov has graduated from the department of jewellery art at the Estonian Academy of Arts in 2008. His artwork has been shown in several exhibitions in Estonia and abroad, he is well-known for his miniature jewellery series "Jewellery for People". The artist also works as a visualiser and practises restoring old watches. His jewellery art is also a part of the collection of the Estonian Museum of Applied Art and Design.


Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Igikelts Studio.

Thank you: Sameliina Paurson.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Foto: Tõnis Malkov

Comments


Ruum /
bottom of page