top of page

Aet Ollisaar ja Madis Liplap MEREVAATEGA MAJA 1.06. - 27.06.2023Merevaatega maja kesklinnas metsa sees - see on unistus, mis on paljudele tuttav ja samas nii võimatu. Kuidas püüda kinni igatsust, mida tegelikkuses pole alati isegi olemas? Tavapäraselt kinnisvarabüroode mängumaale kuuluv temaatika puudutab tegelikult meid kõiki iga päev. Tahaks midagi võimatut, kättesaamatut, enneolematut...

Näitus „Merevaatega maja“ loob galeriiruumi keskkonna, mille reaalsuses võib või tulebki kahelda. Unistades millestki kättesaamatust, saab oma igatsust leevendada igapäevast keskkonda uue pilguga vaadates. Väljapanekus loovad kujuteldava ja nähtava reaalsuse Aet Ollisaare tekstiiliteosed ja Madis Liplapi disainiobjektid. Maja kui tinglik keskkond seob endas palju isiklikke väärtusi, kuid kannab märksõnana ka üldisemat mõtet elukeskkonnast ja selle olulisusest. Vaade majast merele või vaade merevaatega majale on soovi korral alati käeulatuses, tuleb vaid osata näha. Või siiski mitte? Nii võtavad autorid kokku oma vastvalminud teostest loodud irreaalse ruumi Hop galeriis.

Aet Ollisaar (1966) on tekstiilikunstnik ja õppejõud, kes elab ja töötab Tartus. Aet Ollisaar on pühendunult suunanud tekstiilikunstialast haridust: 1992. aastast Tartu Kunstikoolis ja alates 2000. aastast professorina ja tekstiiliosakonna juhatajana Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Aet Ollisaare loomingut iseloomustavad autoritehnikas valminud tööd, kus lõngadest moodustatud värvikoski pingestavad detailid, mis toovad teosesse materjali või eseme eelmise elu. Viimastel aastatel on autor oma loomingus taas pühendunud gobeläänvaipadele, kombineerides suuri jõuliseid värvipindu detailide ja vabalt langevate narmastega.

Madis Liplap (1967) on sisekujundaja, kes on loonud mitmeid näitusekujundusi Tartus ja Tallinnas. Madis Liplapi loomingut iseloomustab mitmekülgsus ja tundlik materjalivalik – autor on tegelenud nii sisustusdisaini, sisustusobjektide kui ka graafiliste visanditega.

Autoreid seob ühine töökeskkond Stuudio 100 Tartus Aparaaditehases.


Näituse kujundus: Madis Liplap

Graafiline kujundus: Marju Roos

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital ja Kõrgem Kunstikool Pallas.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

....................................................................................................................................................

A house with a sea view located in central town in the middle of forest – this is the dream of so many people and yet it is something completely impossible. How to catch something that you dream of - that is not necessarily even existing in reality. The issue that normally belongs to the field of real estate agencies actually influences us all every day. Would like to have something impossible, unattainable, extraordinary ...


The exhibition House with a Sea View creates an environment where one must doubt of its reality. While dreaming of something out of reach, one can view the daily environment with a new glance. Textile work by Aet Ollisaar and design objects by Madis Liplap form both the imaginary and visible reality at the exhibition. House as a conditional environment combines numerous personal values; however, as a keyword, it embodies the more general idea of living environment and its importance. View from the house to the sea or the view to the house with the sea view are always at hand if you want it – one should have the ability to see. Or not?


Aet Ollisaar (b. 1966) is a textile artist and lecturer who lives and works in Tartu. Aet Ollisaar has dedicatedly worked in the field of textile art education: since 1992 at Tartu Art School and as a professor and head of textile department at the Pallas University of Applied Sciences since 2000. In her artwork, Aet Ollisaar creates cascades of colour made of yarn, emphasized by details that transfer the previous life of either material or an object to the artwork. During the past years, the artist has dedicated herself to working with wall tapestries while combining large-format powerful surfaces of colour with details and descending fringes.

Madis Liplap (b. 1967) is an esteemed interior designer who has created several exhibition designs in Tartu and Tallinn. Madis Liplap's artwork is characterized by diversity and sensitive choice of material – the artist has worked with interior design, interior objects as well as graphic drafts. Liplap and Ollisaar share a working environment Stuudio 100 located in Tartu Aparaaditehas.


Exhibition design: Madis Liplap

Graphic design: Marju Roos

Supported by: Cultural Endowment of Estonia, Cultural Endowment of Tartu, Pallas University of Applied Sciences, Liviko


Comments


Ruum /
bottom of page