top of page

Amie Nga Man Chan KUSAGIL, KUID MITTE KUSAGIL / SOMEWHERE BUT NOWHERE 28.07.-19.08.2023


Amie Chan Nga Man on pärit Hong Kongist ning hetkel resideerub Tallinnas. Kunstnik on

tuntud oma haaravate keraamiliste ning savist loodud teoste poolest. 2021. aastal kaitses Amie Chan Nga Man magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonnas. Oma kunstnikupraktikas põimib Amie meisterlikult keraamikat, savi ja keskkonda, luues oma vaatajaskonnaga seeläbi sügavaid ühenduskohti. Talle on omistatud Noore Tarbekunstniku Preemia, mis võimaldas tal oma autorikollektsiooni esitleda HOP galeriis. Amie Chan Nga Man on „Ceramies and Laichankee“ stuudios kaasasutaja ning tegeleb aktiivselt loominguliste väljendusviiside piiride avardamisega. Tema kunstnikupraktika on kui uurimisretk, mis kehastab piirideta avastamist ning peidab endas avardavat kogemust. Seda kõike saab kogeda ka tema HOP galeriis avaneval isikunäitusel.


Vaataja saab koos Amie Nga Man Chaniga põhjalikule uurimisretkele asuda – keset lainetemöllu määratleb kunstnik julgelt lõputut ja efemeerset merepiiri. See voolav ja muutlik piir, mis äratab igatsuse ühekssaamise vastu ning mis on mõõdetav lahkumineku kaaluga.

„Kusagil, kuid mitte kusagil“ näitusest saab meie lävepakk, mis kutsub mõtisklema meid ühendavate haaramatute sidemete ning tugevate vaimsete ühenduste üle, mis ületavad füüsilisi piire. Vaatajal on võimalus süüvida kunstniku loodud voogavasse stseeni, kus käegakatsutav põimub tihedalt läbi haaramatuga, resoneerides meie kollektiivse kohaigatsusega. Retkel mööda seda väljendusrikast maastikku, milles efemeerne lõikub igavesega, kuulduvad sosinad selle kohta, mida silmaga ei näe ning kus kestab igavene avastusretk oma koha leidmiseks lõputuses.


Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

....................................................................................................................................................

Amie Nga Man Chan is an artist from Hong Kong currently residing in Tallinn. The artist is renown for her captivating ceramics and clay work. In 2021, Amie Chan Nga Man obtained MA degree in the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts. In her artistic practice she seamlessly blends ceramics, clay and environment while forging deep connections with her audience. She received the Young Applied Artist Award and showcased her solo collection at the HOP gallery. As a co-founder of Ceramics and Laichankee studios, she actively pushes the boundaries of artistic expression. Amie's artistic journey epitomizes boundless exploration, promising an enriching experience at her upcoming solo exhibition at HOP gallery.


The viewers of the present exhibition have the opportunity to embark on a profound exploration with Amie Nga Man Chan as, amidst the waves, she boldly delineates an ephemeral border over the endless sea. This is a fluid boundary that evokes the yearning for connection and the weight of separation.

Somewhere But Nowhere becomes our threshold, inviting contemplation of the intangible ties that bind us and the resilient spirit that transcends physical constraints. The viewers can Immerse themselves within this fluid tableau where the palpable intertwines with the intangible, resonating with our collective longing for a sense of place. Journey alongside this evocative landscape where the ephemeral converges with the eternal, unveiling whispers of the unseen and an everlasting quest to discover our place within the infinite.


Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Comentarios


Ruum /
bottom of page