top of page

Anneli Tammik NIX FLORES 10.02.-07.03.2023


„Nix Flores“ on 2018 aastal sündinud kahemõõtmelise „Lumelillede“ sarja ruumiline versioon. Suurendatud „Nix Flores“ on saanud hoogu tänu Anneli Tammiku Kuldse Nõelakoja 2022 nominatsioonile ja laureaadi tiitlile. Auhinnale esitamine innustas kunstnikku mõtlema tavalisest suuremas dimensioonis. Näitusel on väljas kollektsiooni laiendatud ja värvilisem ning kandjasõbralikum versioon. Ehete essentsiks on põhjamaine kargus ning lume struktuur.

Ehted on üles ehitatud ringile ja korduvusele, mis on sümmeetria üks peamisi omadusi looduses ja lume struktuuris. Loodus varieerib oma tüüpilisi mustreid ja kohandab neid keskkonna vajadustega, püüdes saavutada maksimaalset efekti minimaalse pingutusega. Looduse ilu on oma olemuselt funktsionaalne ja suhteline kuid dekoratiivne. Mustrite märkamine on inimintellekti komponent. Lisades kahemõõtmelise mustrile kolmanda dimensiooni muutub üldpilt täielikult, jättes alles lumele omase struktuuri ja sära ehetes. 3D printimine annab võimalusi mida pole varem olnud. Avanevad uued tehnoloogiaimed. Ime, nagu lumelill isegi on. Suuremõõtmelised modellidega fotod annavad aimu ehetest nende orgaanilises keskkonnas, eksponeerituna inimesel.

Anneli Tammik elab ja töötab vabakutselise kunstnikuna Tallinnas. Ta on

lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias ehtekunsti eriala bakalaureuse kraadiga ja

omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kunstiteaduses. Ta on osalenud

enam kui kolmekümnel näitusel, neist 6 on olnud isikunäitused. Anneli Tammik on 2022 aasta Kuldse Nõelakoja auhinna lureaat. Tema töid on tunnustatud Eesti Metallikunstnike Liidu Ede Kurreli nimelise preemiaga (2004) ja Eesti Kullaliidu konkursil „Parim ehe 99“. Oma igas kollektsioonis armastab Tammik eksperimenteerida uute tehnoloogiatega ja katsetada materjalide piire.


Fotograaf: Taavi Luhamaa,

Stilist: Merit Boeijkens

Jumestus: Helga Aliis Saarlen,

Modellid; Ama Gloria ja Greeta Rei.


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

....................................................................................................................................................

Nix Flores is the three-dimensional version of the two-dimensional series Snow Flowers completed in 2018.


Oversized Nix Flores has flourished thanks to the artist's nomination to the Golden Needle award in 2022 where Tammik received the Best Accessory Manufacturer award. The fact that she was nominated to the award inspired Anneli Tammik to approach her artwork in much larger dimension than usually. Present exhibition introduces the extended, more colourful and more user-friendly version of the jewellery collection. The essence of the jewellery lies in Nordic crispness and the structure of snow.


Circle is one of the main characteristics of symmetry in nature and in the structure of snow. Nature varies its typical patterns and adjusts these to the environmental needs while trying to achieve the maximum effect with a minimum effort. The beauty of nature is functional and relative in its essence yet always decorative. Noticing patterns is a component of human intellect. The collection of Snow Flowers 3D is a continuation of a two-dimensional pattern. While adding the third dimension, the general picture will change entirely whereas snow will retain its structure and brilliance. 3D printing provides opportunities that we have never had before. New technological miracles are being born. A miracle, just like a snow flower. Large-scale photographs give overview of the pieces of jewellery in their organic environment while being exhibited on a model.

Anneli Tammik lives and works as a freelance artist in Tallinn, Estonia. She has obtained BA degree in the department of jewellery art at the Estonian Academy of Arts and MA degree in the department of art history at Tallinn University. Tammik has participated in more than 30 exhibitions, including 6 personal exhibitions. Anneli Tammik received the Best Accessory Manufacturer award in 2022. She has been awarded Ede Kurrel Annual Art Prize by the Estonian Metal Artists' Association (2004) and at the competition "Best Jewellery 99" held by the Estonian Gold and Watch Association. With her every collection, Anneli Tammik loves to experiment with new technologies and test the limits of a material.


Photography by Taavi Luhamaa, style by Merit Boeijkens, make-up by Helga Aliis Saarlen, models Ama Gloria and Greeta Rei.

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

コメント


Ruum /
bottom of page