top of page

Hanna-Maria Vanaküla I SPY WITH MY EYE 25.11-14.12.2021


I SPY WITH MY EYE on ehtekunstnik Hanna-Maria Vanaküla loodud ehtemäng mis kutsub oma silmaga otsima ja vaatama.

Subjektiivne tunnetus on indiviidi kõige reaalsem reaalsus. Mida ja kuidas me näeme, on mõjutatud sellest, mida oleme varasemalt kogenud ja näinud. Füüsilise nägemise kogemus on alati subjektiivne. Vahel on see, mida me näeme ning tajume ja mida me teame, omavahel vastuolus. Silmanägemise illusoorsus näitab, kui võimekas on meie aju ja nägemissüsteem. Nägemise tajuga manipuleerimine aitab aru saada selle komplitseeritusest ja lubab viia reaalse maailma teisiti tajumise fantaasiaradadele. Mida sa näed, keda sa näed või mida sa näha tahad?

/Hanna-Maria Vanaküla/


Hanna-Maria Vanaküla on ehtekunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta omandas 2019. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi ehtekunsti erialal. Hanna-Maria Vanaküla on osalenud paljudel näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema viimaste näituste hulka kuuluvad 8. Tallinna Rakenduskunsti Triennaal „Kumab läbi“ Kai kunstikeskuses (2021), „O O O O“ Jutelaune pop-up galerii, München (2020), „Autoriehte anatoomia. Eesti ehtekunst 1953-2019“ Tartu Kunstimuuseum (2020). Teda on tunnustatud Noor Ehe stipendiumiga 2017.


Tänud: Eesti Kunstiakadeemia metalli- ja puidutöökoda, Taavi Teevet, Rait Siska, Risto Tali, Maria Valdma, Hans- Otto Ojaste.


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Liviko AS.

................................................................................................................................................

I SPY WITH MY EYE is jewellery artist Hanna-Maria Vanaküla's most recent jewellery spectacle that invites the viewer to examine and look with one's own eye – seeing is believing.

Subjective perception is the most real reality of an individual. What and how we see is influenced by what we have experienced and seen before. The experience of physical seeing is always subjective. Sometimes the things we see, perceive and know are at variance. The illusoriness of eye vision proves the aptitude our brain and ocular system. Manipulating with visual perception helps to understand the fact that it is truly complicated and allows to take the real world down the lanes of fantasy of perceiving things differently. What do you see, whom do you see, or what do you want to see?

/Hanna-Maria Vanaküla/


Hanna-Maria Vanaküla is a jewellery artist who lives and works in Tallinn. She obtained MA degree in the department of jewellery and blacksmithing at the Estonian Academy of Arts in 2019. Hanna-Maria Vanaküla has participated in numerous exhibitions in Estonia and abroad, among the recent ones 8th Tallinn Applied Art Triennial „Translucency“ in Kai Art Center (2021), „O O O O“ in Jutelaune pop-up gallery, Munich (2020), „The Anatomy of Estonian Art Jewellery 1953–2019“ in Tartu Art Museum (2020). Vanaküla received the Young Jewellery Artist Award in 2017.


The artist's gratitude to: Woodworking and Metalworking Shop of the Estonian Academy of Arts, Taavi Teevet, Rait Siska, Risto Tali, Maria Valdma, Hans-Otto Ojaste.


Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.


Exhibitions in HOP gallery are supported by the Estonian Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia and Liviko Ltd.


Comments


Ruum /
bottom of page