top of page

Kati Saarits "ESE"09.07-20.07 osa 1: “avatud vorm”

22.07-03.08 osa 2: “suletud vorm”


Objektis toimuvad muutused kinnistuvad keskkonnas, niisamuti nagu objekt peegeldab neid muutusi, mis on aset leidnud keskkonnas. See tähendab, et objekt ja keskkond koos säilitavad toimunu mälus ja järelikult vahendavad meile teavet mitte ainult ruumi, vaid ka ajas toimunu kohta. Võib öelda, et keskkond on ruumi materiaalne, liikuv, muutuv, oma elu elav sisu”.

A. Kantor “Objekt ja keskkond maalikunstis” 1988


“Ese” jätkab autori tarbe- ja vabavormi vaheala tunnetuslikku uurimistööd, mis seisneb abstraktsele vormile tarbefunktsiooni liitmises ning kollektsiooni ja installatsiooni mõistete põimimises. Tervikliku lauaseadena eksponeeritud tarbeskulptuuride seeria lähtub õõnsatest esemetest: alustest, anumatest, toosidest, topsidest, vaasidest jne. Need tarbeesemete seas levinud liigitused ei määra ette muud kindlat otstarvet peale selle, et võimaldavad asju enda peale asetada või sees hoiustada. Õõnsuste, aukude, lohkude ja kumerustega intuitiivsed savivormid tõstatavad küsimuse: millal muutub vabavorm kasulikuks? Eksponeeritud objekte on võimalik kasutada tarbevormidena või vaadelda skulptuuridena. Selle ambivalentsuse näitlikustamiseks ja kunstinäituse olemusliku vaikelulisuse murdmiseks seab kunstnik näituse keskel installatsiooni ümber. Esemed pöörduvad, vahetavad asukohti ning õõnsad keraamilised (tarvilikud) vormid sulguvad kipsist (skulptuursete) kaantega, pakkudes nii kahte erinevat perspektiivi samade vormide vaatluseks.


Kati Saarits(s.1992) on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni ja skulptuuri osakonnas ning olnud vahetusõpingutel Ljubljana ülikooli kunsti-ja disainiakadeemias. Saaritsa loomingut iseloomustab tundlik materjalikäsitlus ja tunnetuslik lähenemine skulpturaalsetele vormidele. Hiljuti on ta tegelenud oma loomingus eelkõige tarbe- ja kujutava kunsti vahealadega, põimides oma töödes tarbekunsti tehnika- ja materjalikesksust ning traditsioonilisi käsitöömeetodeid. Viimased näituseprojektid: 1. märtsi galerii residentuur (2021, koos Hedi Jaansooga), “Jutukas mateeria” Kogo galeriis (2019, koos Nora Mertesega) ja “omavahel.oskustest” EKKMis (2018, kuraator koos Laura Põlluga).


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital. Näitusi Hop galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Liviko AS.

..................................................................................................................................................

Kati Saarits. ITEM

Exhibition in two parts


July 9 - July 20 part 1: „open form“

July 22 - August 3 part 2: „closed form“


Saarits' current exhibition represents the artist's intuitive research on the intersection between applied and fine art. In her study, the artist has added functionality to an abstract form as well as interwoven the concepts of collection and installation.


The series of functional sculptures exhibited as a tabletop installation has been inspired by hollow items: plates, bowls, boxes, cups, vases etc. Such well-known classifications of daily items won't define any more specific functionality than the option for holding various things. The intuitive clay forms with cavities, holes, dimples and curves raise the following question: at what point will an item of fine art become functional, useful? Exhibited objects can be either used as items of applied art or observed as sculptures. In order to illustrate this ambivalence and to break the still-life-ish state of an art exhibition, Saarits will rearrange the installation in the middle of her exhibition. Exhibited objects will be repositioned, the hollow ceramic (useful) items will be closed with the plaster (sculpural) lids while offering two different perspectives for viewing the same forms.


Kati Saarits (b. 1992) has obtained BA degree in the department of installation and sculpture at the Estonian Academy of Arts and been an exchange student at the University of Ljubljana Academy of Fine Arts and Design. Saarits' artwork can be characterised by sensitive use of material and intuitive approach towards sculptural forms. The artist has recently studied the intermediate areas between the applied art and visual art while intertwining traditional craft methods as well as the focus on techniques and materiality in her work. Her recent exhibition projects include the residency in 1, märtsi galerii with Hedi Jaansoo (2021), „Chatty Matter“ in Kogo gallery with Nora Mertes (2019) and „one-on-one. on skills“ in Contemporary Art Museum of Estonia (curated by Laura Põld, 2018).


Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Estonian Ministry of Culture, Cultural Endowment of Estonia and Liviko Ltd.

Comments


Ruum /
bottom of page