top of page

Lauri Kilusk, Elize Hiiop, Mari-Ann Maask, Maria Kim EPIC FAIL! 30.06 - 26.07.2023


Näitus koondab endas Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna taustaga kunstnikud, kelle üheks peamiseks väljendusviisiks on saanud savi 3D-printimine. See üldsusele küllaltki tundmatu temaatika väärib kindlasti ka laiemat tutvustamist. Digitaalseid vahendeid kasutades loodud vormid vonklevad parameetriliste pulsside rütmis. Tulemuseks on ennenägematu visuaalne keskkond, mis vibreerib 21. sajandi sagedusel.

Neli autorit, kes kasutavad oma loomingus uusi tööriistu, kannavad ka uutmoodi mõtlemist. Paberile visandatud jooned muutuvad üsna kiirelt 3D mudeliteks, seejärel printeri trajektooriks ja lõpuks materiaalseteks objektideks. Inglisekeelne väljend digital crafts võtab selle nähtuse laiemalt kokku, hõlmates kõiki CAD (computer aided design) tüüpi seadmeid ja rohkemgi veel. Saviprint on selle sees olev väike omaette maailm, mis filosoofiliselt asub ühe jalaga tugevalt traditsioonides ja teisega tulevikus. Oma töömeetodi ja lähenemise ettevõetud teemale võtavad kunstnikud kokku järgmiselt:


Et midagi printida, on vaja kõigepealt see 3D-modelleerida ja siis tehtu failiks salvestada. Faile tuleb palju. Mõned neist on enam-vähem, mõned täiesti mõttetud. Mõni fail aga on absoluutselt eepiline! Selline fail väärib välja printimist. Must savi, punane savi, valge savi, hall savi, valge portselan, roosa portselan, kollane portselan - igal materjalil on oma iseloom, mistõttu ka väljaprindil saab olema oma nägu. Ühest failist võib saada lõputult erinäolisi versioone. See mängulisus ja ettearvamatus ongi meid ikka ja jälle selle teema juurde tagasi toonud.


Lauri Kilusk on kunstnik-keraamik ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, kelle põhifookuseks on erinevate savimasside uurimine 3D prindi kontekstis. Prindiseadmete arendamise ja kasutamise kõrval õpetab ta 3D-modelleerimist ja parameetrilise disaini tööriistade kasutamist.

Elize Hiiop on lõpetnud Eesti Kunstiakadeemias ehtekunsti eriala, õppinud klaasi ja keraamikat. Oma loomingus liigub vabalt erinevate materjalide ja tehnoloogiate vahel, kuid aukoht on portselanil, mis võlub valevuse ja peenekoelisusega. Viimastel aastatel on osalenud arvukatel näitustel sh ehet ja fotot kaasav isikunäitus “Oleviku piiril” oli eksponeeritud A-Galeriis ja Kondase keskuses. Alates 2017 on fookuses portselani 3D printimise ökonomeerimine orgaaniliste lisandite abil, kus materjalipõhise uurimuse kõrval käsitleb ruumi loomist valguse abil.

Mari-Ann Maask on värskelt omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia keraamika erialal. Oma stuudiopraktikaga ARS keraamikakeskuses alustas ta 2021. Tema peamiseks fookuseks ja kireks on 3D saviprinteriga töötamine, uute tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja selles vallas oma käekirja arendamine. Tema tööd ja katsetused on keskendunud erinevate mustrite, rütmide ja tekstuuride loomisele.

Maria Kim omab interdistsiplinaarset tausta rakenduskunstides ja muusikas, hetkel õpib Kim keraamikat Eesti Kunstiakadeemias. Oma loomingus ühendab kunstnik uusimate keraamikatehnikate uurimise ning interpreteerimise, et peegeldada inimkäe loomulikku võimet taasluua looduslikke vorme. Tema töödele on iseloomulikud voolavad, orgaanilised vormid ja maalähedased värvid, mis on inspireeritud Eesti loodusest ja põhjamaisest vaikusest.


Näitust toetab Eesti Kunstiakadeemia.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.


...................................................................................................................................................


In order to print something, a 3D-model has to be created first. Obviously, it has to be saved as a file and there will be a lot of files. Some of them are okay, some are completely pointless, but some files are epic! Those are worthy to be printed out.

Black clay, red clay, white clay, grey clay, white porcelain, pink porcelain, yellow porcelain - every material has different character so every print will also be slightly different. There are endless variations of one model. This unpredictable playfulness is something that has kept us engaged in the process.


This exhibition brings together four artists with the background of the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts. For them, 3D-printing has become a main medium of expression. This field is still little known for wider audiences and therefore needs a proper introduction. Forms which are created by using digital and parametric tools create a fresh visual environment that vibrates in a frequency of the 21st century.

New tools bring along new ways of thinking. Sketches from paper transform into vector graphics and 3D-models quite fast. New generated lines are becoming movement instructions for the printers. Eventually, these are brought into physical material. The expression digital crafts brings together all computer aided design (CAD). Printing clay is just a little part of it being rooted in long tradition and reaching out into the future.


Lauri Kilusk is an artist and ceramics specialist teaching in Estonian Academy of Arts. His main focus is on ceramics materials in the context of 3D-printing. He is a user and a developer of 3D-printing equipment. Teaching 3D-modelling and using parametric tools.

Elize Hiiop graduated from the department of jewellery art at the Estonian Academy of Arts and has also studied glass and ceramics. In her work, she moves freely between different materials and technologies, but porcelain has a place of honour, captivating with its light and fineness. In recent years she has participated in numerous exhibitions, including a personal exhibition of jewellery and photography "On the Edge of the Present" which was held at A-Gallery and the Kondas Centre. As of 2017, the focus is on the economization of porcelain 3D printing with organic additives where alongside material-based exploration she explores the creation of space through light.

Mari-Ann Maask has recently obtained Bachelor's degree in the department of ceramics at he Estonian Academy of Arts. She began her studio practice at the ARS Ceramics Center in 2021. Her main focus and passion lie in working with a 3D clay printer, exploring new technological solutions, and developing her own artistic style in this field. Her works and experiments are primarily centered around creating various patterns, rhythms, and textures.

Maria Kim

Maria Kim lives and works in Tallinn, Estonia. Having an interdisciplinary background in the field of applied arts and music, Kim currently studies ceramics at the Estonian Academy of Arts. Maria Kim combines material investigation of traditional and newest techniques of making ceramics, as well as interpretation to reflect the innate ability of a human hand to recreate natural shapes. Her work is characterised by flowing, organic forms and muted colours that are inspired by the nature of Estonia and its northern tranquillity.

Comments


Ruum /
bottom of page