top of page

Liina Lelov EI TAASKASUTUSELE / NO TO REUSE 21.10.-15.11.2022


„Tavaliselt peetakse taaskasutuse all silmas materjalide ümbertöötlust või paremal juhul teise ringi riiete ja toidunõude kasutamist. Samas inimestena me pidevalt taaskasutame ideid, emotsioone ja märke. Kõik kordub aastast aastasse, sajandist sajandisse“, arutleb Lelov. „Köögilaua taga räägitakse ikka samu jutte, kuigi aastanumber muutub. Me räägime sõjast, põgenikest, elektrihinnast ja kuulsuste eraelust - kas üldse midagi on siin maailmas muutunud? Hiljuti oli Euroopas taas tulistamine kus tulistaja kordas oma manifestis varasemate massitulistajate ideid. Me taaskasutame kõike, mõtlemata selle mõjule ja laiemale taustale. Kas kunagi on üldse lootust taaskasutuse lõpule? Mulle tundub, et mitte ja tulevik näib mustem kui varem“, ütleb kunstnik.

“Ei taaskasutusele” on jätkuks kunstniku eelmisele näitusele “Unistus lendavatest autodest”, kuid seekord on tema ehted täidetud kurbusega. Inimestena astume eemale loodusest, katame, sünteesime ja segame seda lühiajalise rahulduse saamiseks, vaid selleks, et taastoota kõlvatut tsüklit, mis halastamatult kisub meid ebakindluse ja ennustamatuse suunas. See konflikt on esil ka Lelovi ehetes, väljendudes materjalikonfliktis fotopolümeeri ja kummi ning looduslike materjalide vahel.

Liina Lelov (1983) on raamatukoguhoidja hingega ehtekunstnik kes hetkel omandab magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias. Tema tööd on põhiliselt seotud ühiskonna valupunktide, aga ka unistustega helgemast tulevikust. Liina Lelovi töid on eksponeeritud mitmetel näitustel nii Eestis kui ka välismaal.


Tänud: Valdek Laur, Lauri Reimann, Vivian Siirman, Fred Truus.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

Foto: autor

....................................................................................................................................................

Jewellery artist Liina Lelov says that general approach towards the phenomenon of reuse tends to be superficial despite of it being a hot subject in today's society. The artist has transferred her contemplations on the subject to jewellery exhibited in HOP gallery.


The artist comments on her current exhibition: "When people talk about reuse they usually mean reprocessed materials or the use of second hand clothing and tableware. And yet, as human beings we keep reusing ideas, emotions and signs. Everything is repeating from year to year, from century to century. We are talking about the war, refugees, price of electricity and the private lives of celebrities – has anything changed after all in this world? Recently there was another mass shooting in Europe where the shooter copied the ideas of former criminals behind mass shooting in his manifesto. We reuse everything without thinking about the aftermaths and wider context. Is there any hope that reuse will ever end? I don't think so, and the future seems to be darker than it used to be."

No to Reuse is the continuation of Lelov's former exhibition Dreaming of Flying Cars. However, this time her jewellery have been filled with sadness. As human beings we step away from nature, and we cover, synthesize and disturb it for getting a short-term satisfaction. And this is taken place only to reproduce the amoral cycle that mercilessly drags us towards uncertainty and unpredictability. This conflict is also represented in Lelov's jewellery, expressed by the material conflict between photopolymer, rubber and natural materials.

Liina Lelov (b. 1983) is a jewellery artist with the soul of a librarian, currently obtaining MA degree at the Estonian Academy of Arts. Her artwork is mainly related to the problematic issues in society as well as to dreams about the brighter future. Liina Lelov's work has been exhibited in several exhibitions both in Estonia and abroad.


Thank you: Valdek Laur, Lauri Reimann, Vivian Siirman, Fred Truus.

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Photo: Liina LelovKommentare


Ruum /
bottom of page