top of page

Maiu Mooses, Margot Kask, Stina Valgma HINGAMINE 11.03. - 6.04. 2022


Aine- ja teabevahetus, dialoog sisemise ja välise, enda ja teiste, oma ja võõra vahel. Pingestumine ja lõdvenemine, avardumine ja koondumine, sirutumine ja kokkutõmme. Tuksumine, võbelemine, värelemine.

Hing, hingestatus ja hingus on seotud elu ja elususega. Hingusele minek, seevastu, märgib elu lõppemist, vähemalt füüsilisel tasandil.

Elususe tingimus(t)eks on ainevahetuses osalemine ja/või (enese)teadvuse kasutamine. Nende tingimuste ulatus on hoomamatu ja nii võib olla ka elusus. Hingamisega sarnased sisse-välja liikumise protsessid toimuvad ka mõningate objektidega, mida ei peeta elusaks ja eneseteadlikeks, näiteks atmosfäär või meri. Sealgi toimivad vaheldumisi tõmbe- ja tõukejõud, pindpinevus ja tiheduse võrdsustumine.

Hingamine koosneb vastuvõtust ja ära andmisest. Vastuvõtlikkuse tingimuseks on sisemine vaikus, tühjus. Küllane, elav, teadvustatud ja tunnetatud tühjus tekitab ärksuse, valmisoleku, huvi. Hinge tõmbamine on säärase vaikuse loomine. See, kas värskenduseks on vaja pikemat puhkust, välja magamist, hingetõmmet või silmapilku, sõltub ilmselt oskustest.


Nii kirjeldab kunstnik Margot Kask kolme kunstniku ühisnäitust kus väljapanek koosneb Moosese hõbeehetest, Valgma keraamilistest anumatest (must ja valge savi, kõrgkuumus) ja Kase akvarellijoonistustest (tušš, akrüül, akvarell).


Maiu Mooses on sündinud 1974 Raplas. Õppinud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti ( BA 1998) ja õpetajakoolitust (2005). Töötanud kunstiõpetajana Rapla kunstiseltsis, Kose kunstikoolis ning Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis. Hetkel õpetab ta Viljandi Kultuuriakadeemias ja Eesti Kunstiakadeemias. Näitustel on Mooses osalenud ehete, maalide ning joonistustega aastast 1997.

Margot Kask on sündinud 1974 Tartus, elab ja töötab Tallinnas. Õppinud EKA-s graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. Üheksakümnendate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, nullindate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega.

Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsileb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid.

Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.

Stina Valgma on sündinud 1974 Tallinnas. Õppinud keraamikat Eesti Kunstiakadeemias (BA 2000) ja Põhja-Arizona Ülikoolis (1997-98), läbinud EKA-s õpetajakoolituse. Töötab Savisalongis ja Loovalal. Varem on töötanud ja olnud asutajaliige Vanalinna Hariduskolleegiumi savikojas, Väike-Karja keraamikastuudios, Meistrite Hoovi keraamikakojas.

On loonud nii arhailiseid robustseid kui läbikumavaid õhulisi paberportselanist vorme ja neid omavahel ühendanud. Teemadeks on looduse ilu ja rütmide jälgimine ning kajastamine. Tööde seas on nii suuremõõtmelisi figuraalseid skulptuure, põrandavaase kui väiksemõõdulisi tarbevorme. Osaleb näitustel aastast 1997.

....................................................................................................................................................

Exchange of matter and information, dialogue between the inner and the outer, between you and the other. Tension and relaxation, broadening and accumulation, stretching out and contraction. Pulsating, flickering, fluttering.

Spirit, animatedness and breath are connected to life and being alive. Dying breath, in turn, marks the end of life, at least in physical sense.

Condition(s) for being alive is participation in metabolism and/or using (self)consciousness. The scope of these conditions is impereptible, and this might also be the case with the state of being alive. Processes of moving in and out similar to breathing also happen with certain objects that are not considered to be alive and self-conscious, such as atmosphere or sea where gravitation and propulsion interact as well as surface tension and density are equalized. Breathing is made of the acts of receiving and giving away. Receptiveness requires inner silence, emptiness. Emptiness that is full, lively, conscious and cognized creates mindfulness, readiness and interest. Catching one's breath equals to creating such silence. Whether one needs a longer rest, recovery sleep, just a breath or a blink of an eye obviously depends on one's skills.


This is the way the three participating artists describe their current group show where silver jewellery, ceramic pieces and watercolour drawings are being exhibited.


Maiu Mooses was born in 1974 in Rapla. She has obtained BA degree in the department of metal art at the Estonian Academy of Arts (1998) and graduated from the programme of teacher training (2005). She has worked as an art teacher in Rapla Art Society, Kose Art School and the Art School of Old Town Educational College. She is currently teaching in Viljandi Culture Academy and Estonian Academy of Arts. Mooses has participated in exhibitions with paintings and drawings since 1997.


Margot Kask was born in 1974 in Tartu, lives and works in Tallinn. She has graduated from the department of printmakting (BA, 1999) and photography (MA, 2009), and also studied art education (since 2013, not graduated). Kask has been participating in exhibitions as an artist and curator since 1995. In mid-1990s, she was a member of art group [mo:bil] galerii; in late 2000s, she was shortly involved in activities of Loovala. Kask mainly uses photography and drawings in her artistic practice. Among the themes she studies are relationship between inner world and outer environment with a special emphasis on intimacy and phenomenology, including experience, various states and processes. Margot Kask teaches in Tallinn University, Estonian Academy of Arts and the Art School of Old Town Educational College.


Stina Valgma was born in 1974 in Tallinn. She has studied ceramic art at the Estonian Academy of Arts (BA, 2000) and in Northern Arizona University (1997–98), she has also passed the teacher training programme at the Estonian Academy of Arts. She works in Clay Salon and Loovala. She has worked in the clay workshop of Old Town Educational College (also a founding member), Väike-Karja ceramics studio and the ceramics studio in Masters' Courtyard. Stina Valgma has created forms both archaic and robust as well as light and made of paper porcelain, she has also combined both. Valgma has observed and reflected the beauty and rhythms of nature in her creative practice. Her artworks include both large-format figural sculptures and floor vases as well as small-scale tableware. Participating in exhibitions since 1997.


Comments


Ruum /
bottom of page