top of page

14.06.-9.07. MÄLETA MIND . Saskia Järve ja Maria Sidljarevitš

Updated: Dec 4, 2019

Neljapäeval, 13. juunil kell 18.00 avatakse Tallinnas HOP galeriis Saskia Järve ja Maria Sidljarevitsi näitus “Mäleta mind”.
Saskia Järve ja Maria Sidljarevitši ühisprojekt „Mäleta mind“ tegeleb laiemalt eksistentsiaalsuse, hingelisuse ja igavikulisuse temaatikatega. Projekti keskmes on mõiste presentism – ajaloolisuse režiim, millele on sellisel kujul nime leidnud prantsuse ajaloolane Francois Hartog (sündinud 1946). F.Hartog on vastandanud presentismi futurismile, modernset aega kaua valitsenud režiimile, kus kehtis tuleviku ülemvõim. Kõike olevikus tehtavat õigustati alati tulevikuga, mis tänu progressi kujutelmale pidi tulema minevikust parem. Presentismi režiimis tajutakse tulevikku ähvardavana, sest ta ligineb meile katastroofide kujul, mille oleme ise põhjustanud. Valitseb kõikjal olev olevik – présent omniprésent. "Nii paistab ajaloolise aja teke peatuvat. Võib-olla sellest tulebki tänapäeval tunne, et valitseb kestev olevik, tabamatu ja peaaegu tardunud, mis kõigest hoolimata üritab luua omaenda ajaloolist aega. Kõik näib toimuvat nõnda, nagu polekski midagi peale oleviku enam olemas, ja olevik ise on justkui ääretu, lakkamatu virvendav veteväli." (Hasso Krull)

Näitusel eksponeeritakse erinevates meediumites töid: maal, skulptuur, heliinstallatsioon. Saskia Järvel on valminud näituseks suureformaadiline autoritehnikas maal. Käesoleva tööga soovib ta edasi anda igavikulisust, mis kätkeb endas teatavat apokalüptilist meeleolu. Nagu mitmetes tema varasemates töödes kombineerib ta omavahel õlimaali ja tikandit.

Saskia Järve on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal 2009.aastal. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes seejuures inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid iseloomustab kindel vaatenurk kujutatavale, sisemine laetus ja kujundite ekspressiivsus. Kunstniku loomingus segunevad isikliku elu kaadrid popkultuuri kujundite ja rahvasuus levivate lugudega, mõjudes ühtaegu tuttavlike ja võõrastavatena.

Maria Sidljarevitš on valmistanud näituseks skulpturaalsed objektid ja heliinstallatsiooni. Neid võib vaadelda kui materiaalse reaalsuse katkendeid, inimeksistensi olemuse väljendust.

Maria Sidljarevitš on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal 2014.aastal. Talle on omane värviküllus ja mänglev väga isikupärane maalilaad. Kunstnik kujutab oma ruumilistes kompositsioonides erinevaid objekte ja kujundeid vaid osaliselt, nii, nagu need on tihti nähtavad ka päris elus – millegi üksikud avaldused, suure süsteemi väikesed jupid, aimdused tervikust, tükike kellegi aknalauast vaatega suurde maailma.

Comments


Ruum /
bottom of page