top of page

Sigrid Luitsalu KORDUSE SISEMUSTRID 25.08.-19.09.2023


Kordus on mitmekülgne. See on samasus ja erinevus, mäng lihtsate ja keeruliste variatsioonidega, mis on varjatud ja varjamata, staatilised ja dünaamilised - peites tähenduse ja samal ajal tuues selle esile. Kordus nii kurnab kui ka loob tähendust. Erinevuste ja korduste mäng muutub justkui labürindiks millesse on lihtne eksida. Kordused meie sees ja väljaspool võivad tunduda automaatsete ja stereotüüpsetena, ometigi on neis lõpmatud erinevused, variandid ja teisendused - ilu. Vahel on erinevus nii peen, et paneb korduse näima lõpmatu ja sarnasena. Erinevuste lakkamatu nihkumine käivitab korduse. Kiht kihi haaval muutub kordus ettearvamatu efektiga jõuks. Ehk on see, mis kordub, erinevus ise?

Nii kirjeldab autor oma vastvalminud näitust mis kutsub vaataja teekonnale korduse sisemustritesse, milles pate de verre tehnikas loodud õhkõrnad klaasist teosed peegeldavad kordusest esile kutsutud emotsioone ja mõtisklusi.


Sigrid Luitsalu (s 1988) on Tallinnas tegutsev klaasikunstnik ja loovuse coach. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala (klaasikunst BA 2016), on varasemalt õppinud filosoofiat ja Aasia kultuurilugu ning alates 2021. aastast on ta akrediteeritud coach. Kunstnikuna huvitub Luitsalu mustritest, mis esinevad nii looduses kui ka meis endis, ammutades inspiratsiooni eluslooduse ja inimese sisemaailma pidevast muutumisest ning arengust.


Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

...................................................................................................................................................

Repetition is intricate. It is sameness and difference, a play of simple and complex repetition, which is masked and unmasked, static and dynamic - concealing the meaning and yet bringing it to light. The play of repetitions and differences becomes like a maze - a tender balance of clarity and confusion, in which its easy to get entangled in. The repetitions inside and outside of us can feel automatic, stereotypical, yet we can find in them endless differences, variants and conversions - beauty. Sometimes, the differences are so subtle, making the repetition feel endless and same. Layer by layer repetition becomes a force with an unpredictable effect. Perhaps, what is repeating, is difference itself?

This is the artist’s concept for the exhibition which invites the viewer on a journey to the inner patterns of repetition in which the delicate and airy glass objects made in pate de verretechnique mirror emotions and musings called forth by repetition.


Sigrid Luitsalu (b.1988) is a glass artist and creativity coach, in 2016 she completed her BA studies at the Department of Glass Art of the Estonian Academy of Arts.Her art is influenced by her previous academic interests and pursuits in both Philosophy and Asian Studies. As an artist she is interested in the patterns of nature and of oneself, drawing inspiration from the continual transformation and growth of nature’s living forms and of our inner world.


Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.
Comments


Ruum /
bottom of page