top of page

Sonja Löfgren-Birch ÜMINAD / HUMMING 12.07. – 6.08.024


Millise kujuga on rongist lähtuv helimaastik? Millist tunnet edastab lõnga struktuur? Millise värviga kirjeldaksite visuaalselt hellust?

 

Viimastel aastatel on Rootsi tekstiilikunstniku tikkimisviis muutunud kujutavast abstraktseks. Tema tööd on kui visuaalsed assotsiatsioonid, vormid, jooned ja värvid, mis sageli meenutavad maastikku või emotsionaalset muljet, kuid sisaldavad ka mustri fragmente ja viiteid kootud struktuurile.

 

Kunstnik on varem teinud koostööd HOP galeriiga seal toimunud ühisnäitustel nii 2013. kui ka 2019. aastal. Seekord naaseb ta sellesse galeriiruumi üksinda.

 

Sonja Löfgren-Birch on Soome tekstiilikunstnik, kes elab alates 2015. aastast Stockholmis. Tema töid on eksponeeritud Soomes, Eestis, Rootsis, Norras, Prantsusmaal ja Lõuna-Koreas.

 

Sonja Löfgren-Birch on omandanud magistrikraadi Stockholmi Kunsti- ja Disainiülikoolis (Konstfack) ning kaks bakalaureusekraadi meedia ja disaini erialal.

 

Foto:

"Täna", "Värske vihm", 2024

käsitsivalmistatud tikand linasel kangal

 

Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

 

 .............................................................................................................................................

Humming

 

What shape does the soundscape from the train have? What feeling does the structure of a yarn communicate? Which colour would you use to visually describe a caress?

 

Recent years my embroidery has been transforming from representational to abstract. My most recent works are visual associations, shapes, lines and colours that often resemble a landscape or a sensitive impression but also hold fragments of pattern and reference to woven structure. 

 

I have previously collaborated in joint exhibitions at HOP both in 2013 and 2019. This time I’ll return to the beautiful gallery space on my own.

 

Sonja Löfgren-Birch is a Finnish textile artist living in Stockholm since 2015. 

Her work has been exhibited in Finland, Estonia, Sweden, Norway, France and South Korea. 

She holds a MFA in Craft from Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, Stockholm and two Bachelor degrees in Media and Design.

 

Photo:

Today, Fresh Rain, 2024

hand embroidery on linenCommentaires


Ruum /
bottom of page