top of page

Taavi Teevet RAAMATUKOGU / LIBRARY 21.09-17.10.2023


„Aga mulle tundub, et inimsugu — ainus omataoline — sureb välja ja et püsima jääb Raamatukogu: valgustatud, mahajäetud, lõpmatu, täielikult liikumatu, täis hinnalisi köiteid, kasutu, hävimatu, salapärane.”

/Jorge Luis Borges „Paabeli raamatukogu” 1956/


Taavi Teeveti näitus loob ühtaegu vaadet ja kogemust. Galeriist saab Borgese ehk kuulsaimas novellis kirjeldatud raamatukogu kaugeim kamber, saal, kus lugejate ja raamatukoguhoidjate asemel valitseb aja kindlameelne juhuslikkus ja universumi ürgosa — kaos.

Borgese sõnades loodud mudelist saab tööriist, ehitub ruum ning vallandub võimaluste ahel. Taavi Teevet seiskab aja ning loob oma teosega võimaluse võtta ette jalutuskäik eksistentsi keskmesse, igaviku ja igavuse vahele, kus raamatute — lugude ja informatsiooni — avanemine ei juhtu mitte kerge ja harjunud käeliigutuse, vaid hulljulge kujutlushüppe läbi.

“Raamatukogu on täielik ja selle riiuleil on talletatud kõik kahekümne viie kirjamärgi võimalikud kombinatsioonid(...).”


Ruumis avaneb seisundipilt raamatukogu kaugematest nurkadest ühes teostega seeria “Pühendumine” kahest voolust:

1. Laserlõigatud piiblid ja lauluraamatud, mida on kasutatud pressvormidena. Neisse pressitud lehtmetall ja raamat moodustavad uue sõltumatu terviku.

2. Rauast valatud piiblid ja lauluraamatud.

Taavi Teevet on metallikunstnik, keda paeluvad materjalide ja tehnoloogiate sümbioos, klassikaliste tehnoloogiate eksperimentaalsed edasiarendused ja mäng materjali mälu ning laetusega. Teevet on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (2023) sepakunsti eriala MA cum laude ning töötab alates 2021. aastast osakonna ehe ja sepis töökodade meistri ja juhatajana. 2023. aastal pälvis Teevet Eesti Kunstiakadeemia noore tarbekunstniku preemia MA tasemel ja Marzee kaasaegse ehtekunsti galerii lõpetajate näituse preemia. Teevet on osalenud näitustel Eestis, Saksamaal, Belgias, Ungaris, Itaalias, Ühendkuningriikides, Portugalis ja USA-s, olnud Bocuse d’Or rahvusvahelise gastronoomiavõistluse Eesti delegatsiooni serveerimiskomplektide autor 2021-2023 ning töötanud koos mitmete teatri- ja etenduskunstnikega, muuhulgas Paide Teatri, Ekspeditsiooni ning Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudiga


Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

....................................................................................................................................................


"But I suspect that the human species the only species-teeters at the verge of extinction, yet that the Library enlightened, solitary, infinite, perfectly unmoving, armed with precious volumes, pointless, incorruptible, and secret-will endure"

"The Library of Babel"

Jorge Luis Borges, 1956


Taavi Teevet's exhibition simultaneously creates a view and an experience. The gallery becomes the farthest chamber of the library described in Borges' perhaps most famous novella, a hall where, in place of readers and librarians, reigns the steadfast randomness of time and the primordial chaos of the universe.

The model created in Borges' words becomes a tool, constructs a space, and unleashes a chain of possibilities. Taavi Teevet halts time and, through his work, offers the opportunity for a stroll into the heart of existence, into the space between eternity and ennui, where the unfolding of books —of stories and information— occurs not through a light and familiar gesture, but through a daring leap of imagination.


"The Library is "total"-perfect, complete, and whole-and that its bookshelves contain all possible combinations of the twenty-two orthographic symbols(...)."


The room reveals a state-of-being portrait from the library's farthest corners, along with works from the series "Devotion" in two streams:

1. Laser-cut Bibles and hymnals used as press moulds. The pressed sheet metal and the book form a new, independent whole.

2. Iron-cast Bibles and hymnals.


You stand before an infinite bookshelf, and

you have the opportunity to grab any book you wish.

You reach for one, guided by the cover, the thickness of the binding,

or the words written on the spine.

You turn the book right side up,

open it at a random page, and begin to read.

What do these lines speak of?

Comments


Ruum /
bottom of page