top of page

Taavi Teevet TSENTRIFUGAAL / CENTRIFUGAL 22.02-19.03.2024


1. Energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise ning kanduda ühelt

kehalt teisele.

2. Mõnikord öösiti (kui pissihäda või hirmud üles ajavad) tunnen ma, kuidas me pöörleme

ja siis ei leia ma tükil ajal und. Laman voodis, silmitsen toanurka, kus seinad ja lagi kokku

jooksevad ja pöörlen kõigega kaasa.

 

„TSENTRIFUGAAL” on sissevaade metallikunstnik Taavi Teeveti eksperimentaalsesse

autoritehnikasse, kus teose lõplik vorm ei sõltu üksnes kunstniku kujutluse ja osavuse

kokkukõlast, vaid sellest, millised tingimused loob kunstnik füüsikalise paratamatuse ja

taltsutamatu juhuse kokkupõrkeks. Erinevalt klassikalistest valutehnoloogiatest ei loo „TSENTRIFUGAAL” korduseid. Kunstnik valmistab ette mänguväljaku, valib mängijad ja määrab mängu alguse, ent kohe, kui avavile kõlanud on, astub ta sammu tagasi. Pöörlevasse vormi valatud sulametall tahkub konstantide meelevallas, liikumine lõppeb, aga ei kao.

 

„Hetkel, kui hoian sulametalli täis tiiglit 1200kraadises ahjus, on kõik võimalik. Miski ei ole

veel paigas. Vorm hakkab liikuma. Keeran gaasi kinni, avan ahju ja tõstan tiigli välja.

Vahetan pihte. Lasen tiiglitäie sulametalli vabaks. Materjal voolab ja tabab vormi, minust

ei olene enam midagi. Kõik valikud ja võimalused koonduvad ühte tulevikuobjekti. Selles

hetkes ei ole küsimusi,” ütleb Taavi Teevet.

 

3. Me ei saa öelda, mis on reaalsus, me võime vaid kirjeldada, millisena see meile näib.

/Gaston Bachelard/

 

„TSENTRIFUGAALIDES” võib aimata kõiksuse ürgdilemmat — muutuda või

muutumatuks jääda, aga täpselt niisamuti võib otsustada, et tegemist on lihtsalt

peatunud liikumisega.

 

Taavi Teevet on metallikunstnik, keda paeluvad materjalide ja tehnoloogiate sümbioos,

klassikaliste tehnoloogiate eksperimentaalsed edasiarendused ja mäng materjali mälu

ning laetusega. Teevet on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (2023) sepakunsti eriala MA cum laude ning töötab alates 2021. aastast metallitöökodade meistri ja juhatajana.

2023. aastal pälvis Teevet Eesti Kunstiakadeemia noore tarbekunstniku preemia MA

tasemel ja Marzee kaasaegse ehtekunsti galerii lõpetajate näituse preemia.

Teevet on osalenud näitustel Eestis, Saksamaal, Belgias, Ungaris, Itaalias, Suurbritannias,

Portugalis ja USA-s, olnud aastatel 2021-2023 Bocuse d’Or rahvusvahelise

gastronoomiavõistluse Eesti delegatsiooni serveerimiskomplektide autor ning töötanud

koos mitmete teatri- ja etenduskunstnikega, muuhulgas Paide Teatri, Ekspeditsiooni ning

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudiga

 

Kunstnik tänab: Eesti Kunstiakadeemia, Jan Teevet, Margus Elizarov.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Näituseid HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

....................................................................................................................................................

1. Energy cannot be created or destroyed; it can only transform from one form to another

and be transferred from one body to another.

2. Sometimes at night (when the need to piss or lingering fears wake me up), I become

acutely aware of our rotation, and sleep eludes me for hours. I lie in bed, staring at the

junction where walls meet ceiling, spinning in unison with everything around me.


"CENTRIFUGAL" is an insight into metal artist Taavi Teevet's experimental author

technique, where the artwork's ultimate shape is not solely dictated by the artist's vision

and adeptness, but also by the scenario he orchestrates for the interplay between the

inexorable laws of physics and the whims of chance.


Unlike traditional casting methods, "CENTRIFUGAL" eschews repetition. The artist sets

the stage, chooses the actors, and signals the commencement of a play, but as soon as

the performance begins, he steps back. The molten metal, poured into a spinning

mould, solidifies under the dominion of constants, the motion ceases, but its essence

lingers.


"At the moment I hold the crucible, brimming with molten metal, in a kiln at 1200

degrees, all possibilities lay before me. Nothing is set in stone. The mould begins to

move. I shut off the gas, open the kiln, and extract the crucible. Switching tongs, I let

loose a cascade of molten metal. The material flows, finding the mould, beyond my

control now. All decisions and potentials merge into a singular future artifact. In this

moment, questions vanish," Taavi Teevet reflects.


3. We cannot say what reality is, we can only describe how it appears to us.

Gaston Bachelard.


In "CENTRIFUGALS," one might sense the primordial dilemma of the cosmos — to

change or remain unchanged, but just as well, one might decide that it is simply a

stopped motion.


Taavi Teevet is a metal artist captivated by the symbiosis of materials and technologies,

experimental advancements in classical techniques, and the interplay between materials’

memory and charge. Teevet graduated from the Estonian Academy of Arts in 2023 with a Master of Arts in Blacksmithing, earning cum laude honours. Since 2021, he has served as the master and director of the Academy's Jewellery and Blacksmithing workshops.

In 2023, Teevet was honoured with the Estonian Academy of Arts' Young Applied Artist

Award at the Master's level and the Marzee Gallery of Contemporary Jewellery's

Graduates Exhibition Award.

Teevet has exhibited in Estonia, Germany, Belgium, Hungary, Italy, the United Kingdom,

Portugal, and the United States. He has been the author of serving sets for the Estonian

delegation at the Bocuse d'Or international gastronomy competition from 2021 to 2023.

Additionally, he has collaborated with various theatre and performance artists, including

but not limited to the Paide Theatre, Ekspeditsioon, and the Institute of Meetings and

Non-Meetings.


The artist's gratitude to: Eesti Kunstiakadeemia, Jan Teevet, Margus Elizarov.

Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.

Comments


Ruum /
bottom of page